Vulcano Canarie, l'eruzione è terminata

foto

Vulcano Canarie, l'eruzione è terminata