Nissan Ariya, il debutto su strada a Montecarlo

foto