Roma, Olsen beffato: Florenzi fa il cucchiaio

Olsen beffato: Florenzi fa il cucchiaio