Roma - Feyenoord allo stadio Olimpico (Gabrielli/Ag.Toiati)

foto

Roma - Feyenoord allo stadio Olimpico (Gabrielli/Ag.Toiati)