Uragano Ida, primo morto negli Usa

foto

Uragano Ida, primo morto negli Usa