Navalny, migliaia di persone in piazza a Mosca: proteste e scontri

foto

Navalny, migliaia di persone in piazza a Mosca: proteste e scontri