Casa Bianca, l'arma dei democratici è Oprah Winfrey

foto