Feltrinelli Alberto Sordi, firmacopie libro Chiara Gamberale (foto Giacomo Gabrielli/Ag.Toiaiti)

foto